Laserimpregnering för extrem nötningsbeständighet

Laserimpregnering är vår tuffaste metod för att skapa extrema ytegenskaper. Ytan i grundmaterialet smälts med laser och keramer skjuts in i den smälta ytan. Metoden ger en extrem nötningsbeständighet hos metalliska material som saknar motsvarighet i traditionella metoder.

Framgångsrik ytbehandlingsmetod för komponenter som utsätts för slitage och stora påfrestningar tillsammans med höga temperaturer eller korrosiv miljö. Det kan till exempel vara produktionsutrustning i valsverk eller slitageutsatta verktygsytor.

LASERIMPREGNERING STÅR EMOT OLIKA TYPER AV NÖTNING
adhesiv nötning (”påkladdning”, partiklar lossnar från båda ytorna och förs över till varandra vid glidkontakt)
abrasiv nötning (”dragrepor”, glidande nötning, ojämnheter i det hårdare materialet plogar fåror i det mjukare)
erosiv nötning (mekanisk påverkan i form av tex vätskor eller gaser)

HUR GÅR DET TILL?
Laserstrålen smälter grundmaterialet och keramer/hårdmetaller skjuts in i det smälta grundmaterialet som därefter snabbstelnar. Upplegering med laser är en närliggande metod där det keramiska tillsatsmaterialet byts mot ett metalliskt tillsatsmaterial som smälts samman med grundmaterialet och skapar de önskade egenskaperna.

STÖRRE VALMÖJLIGHET I GRUNDMATERIAL
Laserimpregnering ger en extrem, lokal hårdhet. Eftersom man kan impregnera lokal hårdhet i ytan, kan man vara mer generös i valet av grundmaterial. Man vill kanske till exempel använda

Ett billigare råämne
Ett mjukare grundmaterial som är bättre ur bearbetnings- och vibrationssynpunkt.
Ändå erhåller man önskad hårdhet där det krävs.

FAKTA LASERIMPREGNERING
Mycket goda egenskaper för motverkan av slitage. Hårdheten i hårdfasen ligger mellan 1 500-4 000 HV.
Förbättrat korrosionsmotstånd vid upplegering med t ex krom.
Hög eller låg friktion beroende på applikation och slutbearbetning.
Hög bärighet i ytskiktet.

Läs mer om LaserImpregnering här.

 

Duroc Laser Coating

Chuck till trådgnistmaskin System 3R. Chucken utsätts för aluminiumoxid vilket nöter extremt på stål. Med laserimpregering på ytan klarar man den tuffa nötningen och kan samtidigt använda ett mjukare grundmaterial som är bättre ur bearbetnings- och vibrationssynpunkt.

Duroc Laser Coating

Varmformningsverktyg till Gestamp HardTech. Varmformningsteknik innebär stora påfrestningar och höga temperaturer på över 900 grader. De slitageutsatta delarna i verktyget laserimpregneras för minskad påkletning och oönskade dragrepor.

Duroc Laser Coating

Ytnära laserimpregnering. Keramerna ligger ca 0,1 mm ned i ytan. Hårdfasandelen uppgår till 85% eller mer.