Laserpåsvetsning

Laserpåsvetsning används för att återuppbygga slitna maskinkomponenter, som exempelvis lagerlägen, axlar, axeltappar, foder eller vid nytillverkning när hela eller delar av komponenten behövera speciellt anpassade slitage-, friktions- eller korrosionsegenskaper.

Renovering och återuppbyggnad av slitna ytskikt.
Återuppbyggnad av slitna maskinkomponenter, som exempelvis lagerlägen, axlar, axeltappar, foder och andra slitageutsatta delar. Vid renovering av slitna komponenter blir resultatet ofta en komponent med bättre prestanda än när den var ny.

Skräddarsydda ytskikt eller delar av komponenter genom kombination av olika material.
Vi kan specialanpassa hela ytskikt eller delar av komponent med avseende på exempelvis friktions-, slitage- och korrosionsegenskaper.
Några produktexempel som vi gör är glidlager, ventiler, verktyg, slitfoder, kolvstänger, rullar, knivstål, bussningar, axlar, kuggar, hylsor, drivhjul etc.

HUR GÅR DET TILL?
Vid laserpåsvetsning smälts tillsatsmaterial i form av pulver och tråd fast på grundmaterialet. Den snabba avsvalningen ger beläggningen en homogen finkorning struktur som karaktäriseras av både seghet och hårdhet.

Jämfört med andra ytbeläggningsmetoder på marknaden som till exempel olika påsvetsmetoder och termisk sprutning kan laserpåsvetsningens styrka sammanfattas i att den kombinerar fördelarna i båda dessa metoder. Det vill säga både den metalliska bindningen som erhålls vid konventionell svetsning och den minimala värmepåverkan som termisk sprutning ger. Dessutom ger den låga uppblandningen med grundmaterialet önskvärda ytegenskaper redan vid tunna ytskikt.

FÖRDELAR MED LASERPÅSVETSNING
Liten värme- och formpåverkan på grundmaterialet.
Minimal uppblandning med grundmaterialet vilket ger de önskade ytegenskaperna redan vid tunna ytskikt.
Full atomär bindning mot grundmaterialet vilket säkerställer att grundmaterial och beläggning sitter samman.
Bra egenskaper för motverkan av slitage.
Vid renovering kan materialvalet ge komponenten en prestanda som blir avsevärt bättre än när den var ny.
Låg friktion.
Hög bärighet i ytskiktet.
Förbättrat korrosionsmotstånd kan erhållas.
Stor valfrihet av grund- och tillsatsmaterial.
Multipla skikt, gradientmaterial kan byggas.

Läs mer om Laserbeläggning här.

 

Duroc Laser Coating

Laserpåsvetsat skikt. Atomär bindning med grundmaterial. Ringa formpåverkan och ingen uppblandning med grundmaterial.

Duroc Laser Coating

Jämför med konventionellt svetsat skikt. Atomär bindning med grundmaterial. Stor värme-/formpåverkan och hög uppblandning med grundmaterial

Duroc Laser Coating

Jämför med termiskt sprutat skikt. Ingen uppblandning med grundmaterial men saknar metallisk bindning, vilket ger begränsad vidhäftning.

Duroc Laser Coating

Återuppbyggnad av slitna ytskikt. På bilden renovering av lagerlägen på sugvalsgavel.

Duroc Lasercoating

Skräddarsydda ytskikt vid nytillverkning. På bilden bronsbeläggning på nytillverkade glidlager