Laser är den enda svetsmetod som fungerar

Laserpåsvetsning ger ett nytt ytskikt på bärlagerkroppens insida. Bärlagerkroppens grundmaterial SS 1550 har för hög kolhalt för att svetsas konventionellt. Eftersom laser ger så liten omkringliggande värmepåverkan är det den enda svets-/renoveringsmetod som fungerar. Att tillverka en helt ny kropp tar uppemot 12 månader.
Bärlagerkroppen på bilderna nedan hade skadats av passningsrost och rörelse i greppförbandet. Den invändiga axelpassningen är laserpåsvetsad och slutbearbetad. Även utvändiga styrlager och tätningsytor är bearbetade för att uppfylla kraven på ytjämnhet och toleranser.

Duroc Laser Coating

Bärlagerkroppen sitter på axeln mellan turbin och generator. Den är en högt belastad komponent som bär upp hela tyngden från turbinen, generatorn och vattenlasten. I de största vattenkraftmaskinerna kan detta uppgå till 1700 ton.

Duroc Laser Coating

Bearbetad utsida

Duroc Laser Coating

Laserbelagd och bearbetad insida