Laserimpregnerade slitytor står emot aluminiumoxid

– För en av våra kunder har laserimpregnering varit enda lösningen, förklarar Mats Kjellberg, konstruktör vid System 3R. Kunden använder aluminiumoxid i sin produktionsprocess och aluminiumoxid nöter extremt på stål. Här har Durocs laserimpregnering visat sig vara den enda metod som kan stå emot detta slitage.
Duroc Engineering har i samarbete med System 3 R under flera års tid impregnerat slitytorna med laser på en chuck, avsedd för trådgnistmaskiner.
– Med laserimpregnering uppnår vi en extrem, lokal hårdhet som står emot såväl adhesiv (påkladdande) som abrasiv (glidande, hyvlande) nötning. Vi får även en ökad frihet i materialval, fortsätter Mats. Vi kan använda mjukare grundmaterial som är bättre ur bearbetnings- och vibrationssynpunkt, men ändå få hårdhet precis där det krävs. Vi får en seghet i materialet, vilket minskar risken för materialbrott. I vissa fall kan man också använda billigare råämnen.
Tillgänglighet – en viktig konkurrensfaktor för dagens industrier
System 3R är en global koncern, världsledare inom automation. Med över 30 års samlad erfarenhet utvecklar, konstruerar och tillverkar man metoder, hanteringsutrustning och verktygssystem för verkstadsindustrin.
– Vi resonerar som så att en maskin är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 360 dagar om året, förklarar Christer Modin, chef för metod- och utvecklingsteknik vid System 3 R. För dagens företag är det en avgörande konkurrens- och framgångsfaktor att kunna utnyttja denna kapacitet på effektivaste sätt. Automation handlar om hur man kan hantera sina produkter via robotar från maskin till maskin så effektivt som möjligt. Här ingår såväl precisionsfixturering och systematisering som ställtidsrationalisering. Vår affärsidé bygger på att ge verkstadsindustrin optimal avkastning på sina maskininvesteringar.

Hårdhet i slitytorna

Duroc Laser Coating

Chuck till trådgnistmaskin. Med laserimpregnering kan man använda mjukare grundmaterial som är bättre ur bearbetnings- och vibrationssynpunkt, eller billigare råämnen, men ändå få hårdhet precis där det krävs.

Duroc Laser Coating

-Durocs laserimpregnering är det enda som står emot aluminiumoxid, förklarar Mats Kjellberg, System 3R.