Laserhärdning av chuck halverar produktionskostnaderna

– Nu behöver vi inte fräsa vår Magnum-chuck i verktygsstål. Vi gjuter den i segjärn i stället, men uppnår samma egenskaper lokalt genom att Duroc Laser Coating laserhärdar slitytorna, berättar Christer Modin, chef för metod- och utvecklingsteknik vid System 3R i Vällingby.
– Vår målsättning var att sänka produktionskostnaderna för Magnum-chucken med 40-50%. Kalkylerna säger att vi har lyckats mer än väl.
Duroc laserhärdar slitytorna
System 3R erbjuder produktivitetshöjande metoder och verktyg för verkstadsindustrin. Chucken Magnum är utvecklad för ett mindre palettsystem som genom pneumatik manövreras via maskinens styrsystem i olika robotapplikationer. Duroc Engineering laserhärdar sammanlagt 33 olika punkter på Magnums slitytor.

Magnumchuck

Duroc Laser Coating

Mats Kjellberg och Christer Modin, System 3R tillsammans med Jonas Fjellström, Duroc Laser Coating.