Laserpåsvetsning minskar påkletning på haspelugnstrummor

Haspelugnstrummorna sitter i var sin ugn i var ände av valsverket. Den höga temperaturen (>1000 grader) i ugnarna i kombination med mekanisk belastning gör att påkletning uppkommer på trummorna. Påkletningen leder i värsta fall till ytdefekter som präglas in i bandändarna som då kasseras.
För att ytterligare förbättra kvalitén på stålbanden och minska kassationerna har man på Outokumpus Varmbandsverk i Avesta i samarbete med Duroc Engineering testat olika laserytbeläggningar på en haspelugnstrumma.

Laser som renoveringsmetod

Duroc Laser Coating

– De provbeläggningar som Duroc Engineering föreslagit har nu utvärderats efter att ha varit i drift i sex månader, berättar Joakim Ebervik, processutvecklingsingenjör på Varmbandsverket i Avesta.
– Ett av materialen ser lovande ut med mindre påkletning och ytdefekter på trumman än referensmaterialet. Det ser så pass lovande ut att vi nu vill gå vidare med fortsatta tester av den här beläggningen i större skala.

Laserpåsvetsat ytskikt ger mindre påkletning och ytdefekter på trumman.

 

Om Outokumpu
Finska Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål i form av plåt och band. I Avesta tillverkar man främst rostfria standardstål, men även en växande andel speciallegeringar för exempelvis kemisk industri och avsaltningsanläggningar.