Renovering med laser spar kostnader och miljö i valsverket

På Bredbandverket vid SSAB Tunnplåt i Borlänge varmvalsas tunnplåt. Upphettade stålband valsas till bandplåt med en tjocklek ned till 2 mm. Slinglyftarrullen är den rulle som det upphettade bandet med konstant drag sträcks över under valsningen. Dessa rullar byts normalt efter slitage varje 2-6 veckor. Nu har Duroc Laser Coating i stället renoverat mantelytan på rullarna med laserpåsvetsning och de har rullat i produktion i mer än sju månader efter det.
– På det här viset håller rullarna längre och sedan kan vi dessutom återanvända dem. Vi kan skicka tillbaka dem till Duroc för ny beläggning. Det blir ett miljövänligare kretslopp, förklarar Dan Larsson vid Teknikstöd Varmband i Borlänge. Vi får en initial kostnad för påsvetsningen men över tid gör vi stora besparingar.
fördelar jämfört med konventionella Svets- och påläggsmetoder.
SSAB har under ett antal år tillsammans med Duroc Laser Coating provat olika laserpåsvetsningar i olika applikationer, för att bland annat erhålla förbättrat slitagemotstånd.
Vid jämförelse med andra konventionella beläggningsmetoder som exempelvis termisk sprutning och olika påsvetsmetoder, har laserpåsvetsning en rad väsentliga fördelar.
⦁ Man erhåller ett mycket nötningsbeständigt ytskikt med metallisk bindning till grundmaterialet, vilket gör att skiktet inte lossnar trots höga påfrestningar.
⦁ Att laserprocessen arbetar med mycket hög precision är av stor betydelse för slutresultatet. Man kan behandla hela rullen utan att behöva plocka isär den.
⦁ Precisionen i processen gör även att formförändringar i grundmaterialet elimineras. Rullen behåller sin form och behöver inte riktas om efter behandling, som vid andra svetsmetoder.
⦁ Man slipper även momentet med avspänningsglödgning (upphettning i ugn för att ta bort spänningarna som uppstått i materialet vid svetsning).

Laserpåsvetsning på rullarnas mantelyta

Duroc Laser Coating-slinglyftarrullar

22 cm tjocka stålämnen värms till 1100-1250 grader och valsas ut till tunna band (2-16 mm). Med laserpåsvetsning på mantelytan håller slinglyftarrullarna mer än sju gånger längre.